Velkommen til

SalmonTracking 2030

Vi overvåker bestandsutvikling og vandringsmønstre hos villaks og sjøørret ved å benytte moderne overvåkningsteknologi og -ekspertise.

Våre

Forskningsområder

Forskningsprosjektet SalmonTracking 2030 ble satt i gang i 2017. Formålet med forskningen er å bedre kunnskapsnivået om de ville ressursene av laks og sjøørret i vårt nærområde.

Service – 1

Bestandsutvikling

Antall laks og sjøørret som vandrer ut og inn av elvene overvåkes ved hjelp av kamera. Hvert individ klassifiseres ved å estimere størrelse, kjønn, opphav, alder mv. Grad av lakselusinfestasjon registreres.

Service – 2

Vandringsmønstre

– Prosjektet legger vekt på å avklare når laksen og sjøørreten vandrer ut av/inn i elvene, hvor den svømmer, hvor fort og dypt den svømmer mm. Herunder bl.a. å måle andelen tilbakevandrende laks og sjøørret.

Service

Prematur tilbakevandring

Hvor mange og i hvilke vassdrag kommer sjøørreten for tidlig tilbake, og er det områder som peker seg ut/ikke peker seg ut når det gjelder lakselusindusert prematur tilbakevandring.

OM OSS

Forskningsprosjektet SalmonTracking 2030 er en organisasjon som har en overordnet styringsgruppe og en forskergruppe. Prosjektet ble etablert 2017 og har som formål å forbedre kunnskapsnivået om ressursene laks og sjøørret i nærområdet.

AKTUELT

Les og last ned

forskningsrapporter