Lakselusinfeksjonar på oppdrettslaks i Hardangerfjorden og på prematurt tilbakevandra sjøaure på Vestlandet 2013

Rapport Nr.: 1890 Utgitt: Mai 2013 FORFATTERE: Steinar Kålås, Geir Helge Johnsen, Marius Kambestad og Kurt Urdal ISBN: Ikkje nummerert