Lakselusinfestasjonar på oppdrettslaks i Hardangerfjorden og på prematurt tilbakevandra sjøaure på Vestlandet i 2014

FORFATTERE: Steinar Kålås, Geir Helge Johnsen, Marius Kambestad og Kurt Urdal RAPPORT DATO: mai 2015 ISBN NR: ISBN 978-82-8308-177-0