Vandringsmønsteret til laksemolt i Vossovassdraget med vekt på detaljert kartlegging av åtferd i innsjøststema og effektar av miljøtilhøve

FORFATTERE: Thrond O. HaugenTorstein KristensenTom Ole NilsenHenning Andre Urke RAPPORT DATO: Ås, juni 2017 ISSN NR: 2535-2806