Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i produksjonsområde 3 i 2018

FORFATTERE: Silje Elvatun Sikveland & Marius Kambestad RAPPORT DATO: september 2018 RAPPORT NR: 2790 ISBN NR: ISBN 978-82-8308-571-6