Lakselusindusert tilbakevandring av sjøørret i PO3 i 2019

FORFATTERE: Harald Sægrov, Marius Kambestad, Steinar Kålås og Bjart Are Helle RAPPORT DATO: april 2020 ISBN NR: ISBN 978-82-8308-715-4