Bestandsovervåking av laks og sjøørret i Granvinsvassdraget i 2018

FORFATTERE: Anders Lamberg RAPPORT DATO: September 2019 ISBN NR: ISBN: 978-82-8341-037-2