Overvåking av laks og sjøørret i Uskedalselva i Hardanger i 2018 – bestandsstørrelser og vandringsforløp

FORFATTERE: Anders Lamberg RAPPORT DATO: November 2019 ISBN NR: 978-82-8341-038-9