Overvåking av laks og sjøørret i Dragselva i Tørvikvassdraget i Hardanger i 2018 – bestandsstørrelser og vandringsforløp

FORFATTERE: Anders Lamberg RAPPORT DATO: Desember 2019 ISBN NR: 978-82-8341-040-2