Oceans 2022 – Design and validation of a system of autonomous fish tracking vehicles

Denne artikkelen presenterer teknisk design og validering av et autonomt overflatefartøy (ASV)-system som kan drive robotsøk, lokalisering og autonom sporing av frittsvømmende
fisk merket med akustiske sendermerker.

Last ned.

Oceans_2022_Final_Technical_Paper