OM OSS

Forskningsprosjektet SalmonTracking 2030 er en organisasjon som har en overordnet styringsgruppe og en forskergruppe. Prosjektet ble etablert 2017 og har som formål å forbedre kunnskapsnivået om ressursene laks og sjøørret i nærområdet.

Styringsgruppe

SalmonTracking 2030 er organisert med en overordnet Styringsgruppe samt en Forskergruppe

Prof. Albert Imsland

Leder

Akvaplan-Niva/Universitetet i Bergen

Prof. Ragnar Tveterås

nestleder

Universitetet i Stavanger

Prof. Sigurd Stefansson

medlem

Universitetet i Bergen

Cand.real Tor Solberg

medlem

AqKva AS

Cand.scient Geir Magne Knutsen

medlem

Bremnes Seashore

Cand.Med.Vet. PhD Erlend Haugarvoll

medlem

Lingalaks

Daglig leder Nina Møgster

medlem

Lerøy Vest/Sjøtroll Havbruk

Eier, Alex Vassbotten

medlem

Steinvik Fiskefarm

Forskergruppe

Cand.scient Bjart Are Hellen

Rådgivende Biologer

Henning Urke

Seniorrådgiver

Inaq AS

Cand.scient Anders Lamberg

Skandinavisk Naturovervåking

Sekretær

Sekretær Even Søfteland

Sekretariat

I tillegg er NMBU, UiT, NTNU m.fl. involvert i delprosjekt. Hver av institusjonene i Forskergruppen har flere involverte som deltakere i utførelsen av forskningen

SALMONTRACKING 2030