OM OSS

Forskningsprosjektet SalmonTracking 2030 er en organisasjon som har en overordnet styringsgruppe og en forskergruppe. Prosjektet ble etablert 2017 og har som formål å forbedre kunnskapsnivået om ressursene laks og sjøørret i nærområdet.

Styringsgruppe

SalmonTracking 2030 er organisert med en overordnet Styringsgruppe samt en Forskergruppe

Prof. Albert Imsland

Leder

Akvaplan-Niva/Universitetet i Bergen

Prof. Ragnar Tveterås

nestleder

Universitetet i Stavanger

Prof. Sigurd Stefansson

medlem

Universitetet i Bergen

Cand.real Tor Solberg

medlem

AqKva AS

Cand.scient Geir Magne Knutsen

medlem

Bremnes Seashore

Cand.Med.Vet. PhD Erlend Haugarvoll

medlem

Lingalaks

Konserndirektør Havbruk, Bjarne Reinert

medlem

Lerøy Seafood Group

Eier, Alex Vassbotten

medlem

Steinvik Fiskefarm

Forskergruppe

Cand.scient Bjart Are Hellen

Rådgivende Biologer

Henning Urke

Seniorrådgiver

Inaq AS

Cand.scient Anders Lamberg

Skandinavisk Naturovervåking

Sekretær

Sekretær Even Søfteland

Sekretariat

I tillegg er NMBU, UiT, NTNU m.fl. involvert i delprosjekt. Hver av institusjonene i Forskergruppen har flere involverte som deltakere i utførelsen av forskningen

SALMONTRACKING 2030