Bestandsovervåking av laks og sjøørret i Granvinsvassdraget i 2019

FORFATTERE: Anders Lamberg

RAPPORT DATO: Desember 2020

ISBN NR: 978-82-8341-050-1

Granvinsvassdraget-2019-SNA-rapport-11-2020-v2