Prematur tilbakevandring

Lakselusindusert tilbakevandring av sjøørret i PO3 i 2019

De aller fleste sjøørretene som vandret tilbake til elveoser i 2019 hadde både bevegelige og fastsittende stadier av lakselus. Våre data tilsier at sjøørreten vandrer tilbake til ferskvann når lakselusa har utviklet seg til bevegelige stadier som gir osmotiske problem for fisken i saltvann.

Les mer »

Lakselusinfestasjoner på oppdrettslaks 2015

Tilbakevandring av lakselusinfisert sjøørret i 2015 inntraff i uke 23-24 i Hardangerfjorden innenfor Husnes, og ca. to uker senere i Etne/Ølen-området og Bjørnafjorden. Et fåtall prematurt returnert sjøørret ble registrert allerede ved første undersøkelsesrunde i uke 22, men dette dreide seg i hovedsak om større sjøørret som trolig har vært flere sesonger i sjøen.

Les mer »