Produksjonsområde 4 – PO4

Hawley et al. i BMC Ecology and Evolution

En nylig internasjonalt publisert artikkel har studert vandringsadferden til sjøørret (smolt og veteranvandrere) fra fem ulike vassdrag innerst i den 209 km lange Sognefjorden. Den viser at veteranvandrere fra alle vassdragene vandret helt til ytre fjord, og at de som vandret lengst ble belønnet med større vekst og høyere fruktbarhet enn de som vandret kortere.

Les mer »

Videoovervåking av laks og sjøørret i Osfossen, Gaula 2023

I 2023 ble det registrert totalt 868 villaks som passerte fisketrappa i Osfossen i Gaula i Sunnfjord. Gytebiomassen av hunnfisk ble estimert til 1 831 kg for hele vassdraget, og måloppnåelsen var dermed 126,5 %. Det ble i tillegg til laks registrert totalt 1202 sjøørreter som passerte Osfossen i 2023.

Les mer »