Utvandringstidspunkt for smolt og prematur tilbakevandring av sjøørret