Eio, Granvin og Oselva – utvandringstidspunkt frå elv og fjordvandring 2022

Last ned.

AquaLifeR&D _Rapport_SalmonTracking_AT laksesmolt_2022_final

 

 

Forfattere: Henning Andre Urke, Helge Bostwick Bjerck, Torstein Kristensen og Thrond Oddvar Haugen.