Lakselus i havbruksanlegg og prematur tilbakevandring av sjøaure 2013-2023

Ein gjennomgang for perioden 2013-2023, som inkluderte 130 enkeltpunkt, viser ingen signifikant samanheng mellom relativt antal tilbakevandra sjøaure og antal holus i havbruksanlegg innan 15 km frå elva.