Lakselus på oppdrettslaks og på prematurt tilbakevandret sjøørret i produksjonsområde 3 i 2017

FORFATTERE: Marius Kambestad, Geir Helge Johnsen, Silje Elvatun Sikveland, Bjart Are Hellen og Steinar Kålås

RAPPORT NR: 2733

RAPPORT DATO: oktober 2018

ISBN NR: 978-82-8308-538-9

Lakselusrapport-Hardanger-2017