Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i produksjonsområde 3 i 2018