Lakselus på prematurt tilbakevandret sjøørret i produksjonsområde 3 i 2018

FORFATTERE: Silje Elvatun Sikveland & Marius Kambestad

RAPPORT DATO: september 2018

RAPPORT NR: 2790

ISBN NR: ISBN 978-82-8308-571-6

Lakselusrapport-PO3-2018