Lakselusindusert tilbakevandring av sjøørret i PO3 i 2019

FORFATTERE: Harald Sægrov, Marius Kambestad, Steinar Kålås og Bjart Are Helle

RAPPORT DATO: april 2020

ISBN NR: ISBN 978-82-8308-715-4

3105-Lakselus-sjøørret-i-PO3-i-2019