Lakselusinfeksjonar på oppdrettslaks i Hardangerfjorden og på prematurt tilbakevandra sjøaure på Vestlandet 2013

Rapport Nr.: 1890

Utgitt: Mai 2013

FORFATTERE: Steinar Kålås, Geir Helge Johnsen, Marius Kambestad og Kurt Urdal

ISBN: Ikkje nummerert

1890-Lakselusrapport-2013