Lakselusinfestasjonar på oppdrettslaks i Hardangerfjorden og på prematurt tilbakevandra sjøaure på Vestlandet i 2014

FORFATTERE: Steinar Kålås, Geir Helge Johnsen, Marius Kambestad og Kurt Urdal

RAPPORT DATO: mai 2015

ISBN NR: ISBN 978-82-8308-177-0

2031