Laksesmolt frå Oselva, Granvinsvassdraget og Eio 2018- utvandringstidspunkt frå elv og fjordvandring

FORFATTERE:

Henning Andre Urke
Helge Bostwick Bjerck
Torstein Kristensen
Jo Arve Alfredsen
Thrond Oddvar Haugen

RAPPORT DATO: Trondheim, juli 2019

LAST NED

Inaq 2019 Granvin, Os og Eio utvandring