OM OSS

Om oss

Forskningsprosjektet SalmonTracking 2030 ble etablert i 2017, og har som formål å forbedre kunnskapsnivået om de ville ressursene av laks og sjøørret i området fra Karmøy til Stad. Arbeidet i SalmonTracking er organisert gjennom en Styringsgruppe samt en Forskergruppe

Hva vi gjør

SalmonTracking 2030 observerer vandringsmønstre og bestandsutvikling til vill laks og sjøørret gjennom bruk av bl.a. kameraer, datachip og radiomerking, antenner i vassdrag, registreringsbøyer i fjord- og kystmiljø og bruk av el-fiske.

Finansiering

SalmonTracking 2030 er finansiert av havbruksselskapene i Produksjonsområde 3 og 4 (PO3 og PO4). Satsingen har også delfinansiering på enkeltprosjekt fra bl.a. Fiskeri -og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Totalfinansieringen er på ca. 150 millioner kroner kroner. 

Våre prosjekter

SalmonTracking 2030 registrerer bestandsutviklingen i 10 elver i PO3 og 4, overvåker vandringsmønstre i 10 elver, og registrerer prematur tilbakevandring i ca. 40 elver. En overvåker både villaks og sjøørret. I flere av elvene overlapper de ulike registreringene hverandre.

Involverte elver: Eio, Granvin, Mundheim, Dragsvik, Omvikedal, Uskedal, Os, Lærdal, Yttredal, Ervik, Eid, Stryn, Gaula, Nausta m.fl.

KONTAKT OSS