Opphaldstid i Sognefjorden for laksesmolt frå Lærdalselvi 2014

FORFATTERE:

Henning Andre Urke
Torstein Kristensen
John Birger Ulvund

 

RAPPORT DATO: 15.10.2015

INAQ_Smolt-2014_Laerdalselvi_final