Overvåking av laks og sjøørret i Dragselva i Tørvikvassdraget i Hardanger i 2018