Overvåking av laks og sjøørret i Dragselva i Tørvikvassdraget i Hardanger i 2019

FORFATTERE: Anders Lamberg / Rita Strand

RAPPORT DATO: desember 2021

ISBN NR: 978-82-8341-066-2

Torrvikvassdraget-2019-SNA-rapport-2021