Overvåking av laks og sjøørret i Ervikelva i Dalsbøvassdraget på Stadlandet i 2020

FORFATTERE: Anders Lamberg / Trond Kvitvær /Rita Strand

RAPPORT DATO: oktober 2021

ISBN NR: 978-82-8341-062-4

Ervikelva-rapport-12-2021