Overvåking av laks og sjøørret i Ervikelva på Stadlandet i 2021

Last ned.

Ervikelva 2021 SNA rapport 16-2022

 

Forfattere: Rita Strand, Anders Lamberg, Ole Kristian Berggård, Maria Bjørnbet Berdal og Emil Jamtfall

ISBN NR: 978-82-8341-083-9