Overvåking av laks og sjøørret i Ervikelva på Stadlandet i 2022

I 2022 ble det totalt registrert 269 vinterstøinger av laks, 5303 laks- og 784 ørretsmolt, og 767 veteran sjøørreter som utvandrende individer, og 790 villaks og 340 sjøørreter som passerte opp i Ervikelva i løpet av sesongen.