Overvåking av laks og sjøørret i Omvikelva i Hardanger i 2018 – bestandsstørrelser og vandringsforløp

FORFATTERE: Anders Lamberg

RAPPORT DATO: Januar 2020

ISBN NR: 978-82-8341-041-9

Omvikelva-2018-SNA-rapport-18-2020