Overvåking av laks og sjøørret i Omvikelva i Hardanger i 2018 – bestandsstørrelser og vandringsforløp