Overvåking av laks og sjøørret i Omvikelva i Hardanger i 2019 – bestandsstørrelser og vandringsforløp