Overvåking av laks og sjøørret i Omvikelva i Hardanger i 2019 – bestandsstørrelser og vandringsforløp

FORFATTERE: Anders Lamberg / Trond Kvitvær / Rita Strand

RAPPORT DATO: oktober 2021

ISBN NR: 978-82-8341-063-1

Omvikelva-2018-SNA-rapport-18-2020