Overvåking av laks og sjøørret i Uskedalselva i Hardanger i 2018

FORFATTERE: Anders Lamberg

RAPPORT DATO: November 2019

ISBN NR: 978-82-8341-038-9

Uskedalselva-2018-SNA-rapport-15-2019