Rapport årsklassestyrke av anadrom fisk i elvar i Vestland fylke

Rapport om årsklassestyrke av laks basert på gytefiskteljingar i elvar i Vestland fylke. Prosjektrapport overlevert til Vestland fylkeskommune november 2023.