Registreringer av PIT-merket laks- og ørretsmolt i 4 vassdrag i Hardanger- og Bjørnafjorden 2019

Last ned.

PIT merking Hardanger og Bjørnafjord 2019

 

Forfattere: Bjart Are Hellen, Christian Irgens, Harald Sægrov, Thomas Tveit Furset, Steinar Kålås, Ragnhild A. Jakobsen og Silje Sikveland

ISBN NR: 978-82-8308-833-5