Gaula

Videoovervåking av laks og sjøørret i Osfossen, Gaula 2023

I 2023 ble det registrert totalt 868 villaks som passerte fisketrappa i Osfossen i Gaula i Sunnfjord. Gytebiomassen av hunnfisk ble estimert til 1 831 kg for hele vassdraget, og måloppnåelsen var dermed 126,5 %. Det ble i tillegg til laks registrert totalt 1202 sjøørreter som passerte Osfossen i 2023.

Les mer »