vandringsatferd

Hawley et al. i BMC Ecology and Evolution

En nylig internasjonalt publisert artikkel har studert vandringsadferden til sjøørret (smolt og veteranvandrere) fra fem ulike vassdrag innerst i den 209 km lange Sognefjorden. Den viser at veteranvandrere fra alle vassdragene vandret helt til ytre fjord, og at de som vandret lengst ble belønnet med større vekst og høyere fruktbarhet enn de som vandret kortere.

Les mer »