Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Osfossen i Gaula, Sunnfjord, 2005 – 2021

Registreringene i 2021 viste at det var et innsig av totalt 804 villaks og i tillegg 57 lakseindivider som var uten fettfinne og trolig var kultivert laks fra andre vassdrag. Gytebestandsmålet ble nådd med 145%.