Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Osfossen i Gaula, Sunnfjord, 2005 – 2021

Forfattere: Rita Strand og Anders Lamberg

SNA-rapport-10-2022-Osfossen-Gaula

 

Rapportdato: Mai 2022 – ISBN NR: 978-82-8341-076-1