Videoovervåking av laks og sjøørret i fisketrappa i Osfossen i Gaula, Vestland, i 2005 – 2020

FORFATTERE: Rita Strand / Anders Lamberg

RAPPORT DATO: juni 2021

ISBN NR: 978-82-8341-057-0

Osfossen-Gaula-SNA-rapport-07-2021