Videoovervåking av laks og sjøørret i Granvinselva 2021

Forfattere: Anders Lamberg og Rita Strand

ISBN NR: 978-82-8341-104-1

Rapportdato: September 2023

Granvinsvassdraget overvåking 2021-SNA-rapport 19-2023