Videoovervåking av laks og sjøørret i Lærdalselvi i 2020 og 2021

Laerdalselvi-SNA-rapport-09-2022

 

Forfattere: Emil Jamtfall / John Birger Ulvund / Ragnar Dahle / Thomas Taksdal / Vidar Bentsen / Ole Kristian Berggård / Anders Lamberg –

Rapportdato: Mai 2022 – ISBN NR: 978-82-8341-075-4