Videoovervåking av laks og sjøørret i Lærdalselvi i 2020 og 2021

Lærdalselvi ble friskmeldt fra parasitten Gyrodactylus salaris i 2017, men er fortsatt under oppbygging. I 2021 ble det registrert 1078 oppvandrende laks i perioden 17. mai til 11. oktober.