Videoovervåking av laks og sjøørret i Mundheimselva i 2018

FORFATTERE: Anders Lamberg og Trond Kvitvær

RAPPORT DATO: October, 2018

ISBN NR: 978-82-8341-023-5

Mundheim-SNA-rapport-13-2019