Videoovervåking av laks og sjøørret i Mundheimselva i 2019

Netto oppvandring av kjønnsmodne sjøørreter ble estimert til 185 individer fram til første uka i november. Dette er noe flere individer enn det som ble estimert i 2017 og 2018.