Videoovervåking av laks og sjøørret i Mundheimselva i 2019

FORFATTERE: Anders Lamberg og Trond Kvitvær

RAPPORT DATO: September 2021

ISBN: 978-82-8341-053-2 

Mundheim-SNA-rapport-02-2021