Videoovervåking av laks og sjøørret i Oselva, i Bjørnafjorden kommune i 2019

FORFATTERE: Anders Lamberg / Rita Strand / Trond Kvitvær

RAPPORT DATO: september 2021

ISBN NR: 978-82-8341-060-0

SNA-Rapport-10-2021-Oselva-2019