Videoovervåking av laks og sjøørret i Oselva, i Bjørnafjorden kommune i 2020

Last ned.

Oselva 2020-SNA-rapport 14-2022

 

Forfattere: Rita Strand, Anders Lamberg og Trond Kvitvær.

ISBN NR: 978-82-8341-081-5