Videoovervåking av laks og sjøørret i Ytredalselva i Høyanger kommune i 2020

FORFATTERE: Rita Strand / Anders Lamberg

RAPPORT DATO: juni 2021

ISBN NR: 978-82-8341-061-7

Ytredalselva-SNA-Rapport-11-2021