Videoovervåking av laks og sjøørret i Ytredalselva i Høyanger kommune i 2021

Forfattere: Rita Strand, Anders Lamberg og Torgil Gjertsen

ISBN NR: 978-82-8341-082-2

Rapportdato: Desember 2022

SNA-rapport-15-2022-Ytredalselva-2021