Videoovervåking av oppvandrende laks og sjøørret i fisketrappa i Hovefossen i Nausta i perioden 1999 – 2023

I 2023 ble det registrert 958 villaks som passerte i fisketrappa. Gytebiomassen av hunnfisk ble estimert til 3 143 kg, og måloppnåelsen var dermed 145 %. Det ble registrert totalt 463 sjøørreter som passerte Hovefossen i 2023