Merking og registreringer av PIT-merket laks og ørret i 4 vassdrag i Hardanger og Bjørnafjord 2020

Last ned.

PIT merking Hardanger og Bjørnafjord 2020

 

Forfattere: Christian Irgens, Bjart Are Hellen, Harald Sægrov, Ingrid Wathne, Thomas Tveit Furset og Steinar Kålås.

ISBN NR: 978-82-8308-916-5